Kontakt

Vi vil gerne i kontakt med dig

Derfor har vi brug for din mail adresse. Det er naturligvis frivilligt, men vi vil gerne spare på papiret og har derfor indført kommunikation via email.
Du vælger selv, om du kun vil have indkaldelser/referater, kun nyhedsbreve – eller begge via email. Hvis vi ikke hører andet fra dig, omdeles disse stadig i papirform til din postkasse.

Du tilmelder dig e-mail kommunikation HER.

Tilmelding gælder kun for medlemmer af Tjørnely.

Vil du i kontakt?

Skal du i kontakt med grundejerforeningen Tjørnely, kan du skrive til  post@tjornely.dk.

For mere målrettede henvendelser, kan du skrive direkte til bestyrelsen, udvalg og garageansvarlig:

Kontakt bestyrelsen

Formanden (Martin Hülsen Damm) kan kontaktes på formand@tjornely.dk
Kasserer (Martin Brandt Sandgreen) kan kontaktes på kasserer@tjornely.dk
Koordinator (Lise Havre) kan kontaktes på koordinator@tjornely.dk  

Klik hvis du vil se alle medlemmer af bestyrelsen.

Udvalgene

I Tjørnely nyder vi godt af aktive medlemmer, der gør en frivillig indsats i vores forskellige udvalg.
Vi mødes normalt max. en gang om måneden (højt sat) og vi har altid plads til flere medlemmer. 
Der er altid plads til flere i udvalgene, så giv lyd, hvis du vil være med.

Vi har følgende udvalg:

Vejudvalget

Vejudvalget tager sig af alt omkring vores veje.
Når der er huller i asfalten, tager vejudvalget initiativ til lapning med fælles hjælp fra beboerne.
kan kontaktes på vejudvalg@tjornely.dk

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget tager sig af planlægning og koordinering af festlige arrangementer som: Fastelavn, Vejloppemarked, Sommerfest, Halloween og Julefest
kan kontaktes på aktivitetsudvalg@tjornely.dk  

Kommunikationsudvalget

Vores Kommunikationsudvalg tager sig af vedligeholdelse af hjemmesiden og kommunikation generelt.
kan kontaktes på kommunikationsudvalg@tjornely.dk

Udvalget for grønne områder

Udvalget for grønne områder tager sig af de grønne områder, fællesarealer, legepladser og vejtræer. Det er også dette udvalg, der koordinerer arbejdsdage og holder en overordnet plan for de 8 grønne pladser, samt arealer omkring garagerne.

2 gange om året – normalt i maj og september – indkaldes til arbejdsdage.

kan kontaktes på gronneomraader@tjornely.dk

VVS udvalget

VVS Udvalget tager sig af alt omkring vores kloakker og fælles vandledninger.
Oplever du brud på de fælles vandrør eller kloakrør, skal VVS Udvalget straks kontaktes.
Bestil IKKE selv blikkenslager til fælles vandrør eller kloakrør uden forudgående aftale med VVS Udvalget.
kan kontaktes på VVS@tjornely.dk

Garagerne

I Tjørnely har vi 42 garager, der udlejes til grundejerforeningens medlemmer.
Garageanlægene ejes og drives af grundejerforeningen.

Lejemålet på en garage overføres ikke automatisk til ny ejer ved salg af ejendom.
Bestyrelsen holder en venteliste, og du kan skrives op på denne, hvis du ønsker at leje en garage.

Skriv en mail til garage@tjornely.dk for at komme på ventelisten.

Garagelejen fastsættes efter bestyrelsen henstilling hvert år på generalforsamlingen.
Lejen skal altid være af en størrelse, så driften kan hvile i sig selv, uden udgifter for Grundejerforeningens medlemmer via kontingent og omvendt.

Prisen i 2023 er 300,00 kr./måned.