Praktisk info

Vi har prøvet at samle lidt praktisk info – f.eks. hvis uheldet er ude, om godt naboskab eller aktiviteter.

Hvis uheldet er ude

Sker der brud på de fælles vandrør, kloakrør m.m., så kontakt straks Anette Jellesmark på tlf. 50 98 87 81.

Ved strømafbrydelse i boligblokken, tjek om nedbrudet allerede er registreret hos Radius på https://radiuselnet.dk/elnetkunder/driftinformationkontakt. Hvis ikke, kontakt Radius for at få bekræftet, at de forsyner strøm til boksen ved vejen.
Såfremt de gør det, så kontakt Elimar A/S på tlf.: 32 50 19 95. Noter at regningen skal deles mellem de tilsluttede hustande og ikke betales af foreningen.

Møder du en rotte eller har du mistanke om rotter, så kontakt straks Tårnby Kommune på telefon nr. 32 47 15 17.

Garagerne

I Tjørnely har vi 42 garager, der udlejes til grundejerforeningens medlemmer.
Garageanlægene ejes og drives af grundejerforeningen.

Lejemålet på en garage overføres ikke automatisk til ny ejer ved salg af ejendom.
Bestyrelsen holder en venteliste, og du kan skrives op på denne, hvis du ønsker at leje en garage.

Skriv en mail til garage@tjornely.dk for at komme på ventelisten.

Garagelejen fastsættes efter bestyrelsen henstilling hvert år på generalforsamlingen.
Lejen skal altid være af en størrelse, så driften kan hvile i sig selv, uden udgifter for Grundejerforeningens medlemmer via kontingent og omvendt.

Prisen i 2024 er 300,00 kr./måned.

Snerydning

Snerydning er blevet genindført i vinteren 2022/23, således at vores veje nu ryddes af Snevagten. Meld gerne ind pr. mail, hvis I oplever at der ikke ryddes og saltes som vi betaler i dyre domme for.
Meld ligeledes gerne ind, hvis det ikke gøres ordentligt.
Det er fortsat det enkelte medlems eget ansvar at rydde og salte sit fortov ud for egen parcel samt eventuelt vejhjørne.

Vi skal igen i år påpege at vores fortove skal holdes ryddet til egen grund, hvilket vil sige til forkant af beplantning/stensætning/ræk- og plankeværk. Der er forsat en del medlemmer, som har skraldespande mv. stående til gene for forbigående.
Vi har fået henvendelse fra kommunen modtaget primo 2022, som har modtaget klage fra borger. 

Årshjul

Hvis du vil have et overblik over, hvilke aktiviteter, vi har i Tjørnely, så tjek lige vores årshjul.
Klik på hjulet for at se de datoer, der allerede er fastsat.