Udvalget for grønne områder

Udvalget for grønne områder tager sig af de grønne områder, fællesarealer, legepladser og vejtræer. Det er også dette udvalg, der koordinerer arbejdsdage og holder en overordnet plan for de 8 grønne pladser, samt arealer omkring garagerne.

2 gange om året – normalt i maj og september – indkaldes til arbejdsweekend.

Vi har altid stort fremmøde og der bliver udrettet en masse. Arbejdsopgaverne kan f.eks. være lugning af ukrudt, reparation og vedligeholdelse af legeredskaber, beskæring af træer på de grønne områder m.m.m.

I Udvalget for grønne områder sidder:

   Simon Østervig
   Per Bo Madsen
   Anders Rosleff
   Gorm Egdal Larsen
   Matilde Bruun Hansen
   Peder Skovhøj
   Rikke Flindt
   Susanne Skovhøj
   Theis Thulin

Der er altid plads til flere i udvalget, så giv lyd, hvis du vil være med.
Udvalget for grønne områder kan kontaktes på gronneomraader@tjornely.dk