TDC Fiber graver

I den kommende tid vil TDC Fiber etablere en række fibernet bokse på vores matrikler. Det betyder at vores veje/fortove og bagstier den kommende tid bliver gravet op og reetableret.

Bestyrelsen har ikke ressourcer til at holde øje med alt gravearbejde, så det enkelte medlem har selv ansvaret for at sikre, at graveholdet, TDC underentreprenør, reetablere vores veje ordentligt.

I dag, 26/5-23, er de, CR Electric, i gang med, at grave på vores bagstier på strækningen mellem Løjtegårdsvej og Vosborgvej. Stien mellem Jacob Appels Alle (ulige nr.) og Snoghøj alle (lige nr.) er reetableret i 2020 efter TDC’s gravearbejde og det er vigtigt at der her reetableres korrekt og lægges et nyt toplag af leret vejgrus.

Oplever I at arbejdet ikke udføres korrekt så kontakt bestyrelsen på post@tjornely.dk.

God dag og weekend

Bh
Martin
Formand