Indkaldelse til ordinær generalforsamling

General forsamlingen afholdes tirsdag d. 19 marts 2024 kl. 19:00 i Løjtegårdsskolens festsal. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen jf. vedtægternes § 5.1.6, værende tirsdag den 5. marts 2024. Indkaldelse er udsendt og uddelt til medlemmer tirsdag den 20. februar 2024.Indkaldelsen kan også findes under Dokumenter (kræver kodeord).

Hækkeklipning på fællesarealerne

Torsdag den 31. august + fredag den 1. september kl. 7.00-17.00. Vi får klippet fælles hække mellem p-pladsen og grønne arealer samt den side af beboer hække der vender ud mod p-pladserne. Fælles p-pladser skal holdes fri i tidsrummet så gartneren uhindret kan komme til. Per Bo, Udvalget for grønne områder

TDC Fiber graver

I den kommende tid vil TDC Fiber etablere en række fibernet bokse på vores matrikler. Det betyder at vores veje/fortove og bagstier den kommende tid bliver gravet op og reetableret. Bestyrelsen har ikke ressourcer til at holde øje med alt gravearbejde, så det enkelte medlem har selv ansvaret for at sikre, at graveholdet, TDC underentreprenør, …

Email tilmelding

Langt de fleste medlemmer af Tjørnely har allerede meldt sig til at modtage nyheder og/eller Indkaldelser/referater pr. email. Men vi skal lige have lidt flere med. Så skynd dig ind og udfyld tilmeldingsformularen HER. Ellers kommer vi og banker på din dør en dag… Kommunikationsudvalget