Indkaldelse til ordinær generalforsamling

General forsamlingen afholdes tirsdag d. 19 marts 2024 kl. 19:00 i Løjtegårdsskolens festsal.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen jf. vedtægternes § 5.1.6, værende tirsdag den 5. marts 2024.

Indkaldelse er udsendt og uddelt til medlemmer tirsdag den 20. februar 2024.
Indkaldelsen kan også findes under Dokumenter (kræver kodeord).