Nyt fra det grønne udvalg

Kære alle

Som I ved har vi nu været igennem de første 2 af 4 fælles arbejds lørdage. I den forbindelse med de næste 2 sker der nogle ændringer på nogle af de grønne arealer, som vi hermed vil sætte lidt ord på. Vi er så heldige, at vi har otte dejlige grønne arealer, som heldigvis allerede i dag nydes af mange. Den kommende tid vil vi dog arbejde på at udvikle nogle af områderne, så de bliver brugt endnu mere, og – for nogle områders vedkommende – fremme biodiversiteten. Som et forsøg vil derfor ske nogle ændringer på de to grønne arealer mellem hhv. JAA 44 og 46 og JAA 94 og 96. Der vil for nu blive gjort tiltag som:

– Etablering af selvgroende pilehytte(r)
– Plantning af arealer med småtræer og buske
– Udlægning af de døde vejtræer (stammer og større grene) som rumskabende element og insektbo
– Græsslåning på udvalgte områder
– Etablering af kvashegn (fyld endelig eget grenafklip fra haverne på)

På området mellem JAA 94 og 96 vil der blive etableret kvashegn mod bagstien således at området afgrænses og kørsel ind på området forhindres. Hegnet bliver placeret så der fortsat bliver mulighed for boldspil, og den lille boldbane på området vil fortsat blive klippet så målene kan bruges. Vi vil på de to områder teste forskellige løsninger af som forhåbentlig viser sig at være til glæde både for os beboere og for den lokale biodiversitet. Skulle det vise sig at noget ikke fungerer efter hensigten så er det heldigvis nemt at tilpasse. Vi håber at I vil tage godt imod og glæder os til at se jer de kommende 2 lørdage til dette – og meget andet – arbejde 😊

De bedste hilsner Det grønne udvalg